Malebná obec mezi Horažďovicemi a Nepomukem. Na počátku roku 2019 žilo v Chanovicích 707 obyvatel.

První zmínka o obci pochází z roku 1352. V soupisu církevního majetku byl zdejší kostel uveden jako farní. V té době vzniklo i původní šlechtické sídlo. Dnes je na tomto místě zámek. Na konci 16. století je původní sídlo přestavěné do renezanční podoby. Po požáru v roce 1781 je zámek přestavěn do současné podoby.

V průběhu historie byla vybudována barokní sýpka a pivovar.

V obci se nachází několik nemovitých kulturních památek. Je to areál zámku s parkem; barokní špýchar; kostel Povýšení svatého Kříže; návesní kaplička a Socha sv. Donáta.

Od kostela se před návštěvníkem otevírá nádherné šumavské panorama.

Část Chanovic byla v roce 2005 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Naprosto unikátní je Expozice lidové architektury. - skanzen. Jedná se o expozici Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech –  záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství  v jihozápadních Čechách.


Mapa
(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Reklama od přátel z Googlu

Reklama

Country saloon Beňovy
Country saloon Beňovy
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Rodenstock Klatovy
Rodenstock Klatovy
Výroba dopravních značek, reklamních a orientačních tabulí. Zemědělská výroba a doprava.
Areál horské chaty pod horou Ostrý, obklopený šumavskými hvozdy, ideální pro turistiku i cyklo, vlastní parkoviště.

Reklama od přátel z Googlu