Anenská pouť - ANNAFEST

U kaple sv. Anny (postavené 1860) se každoročně pořádala o neděli po anenském svátku (26. července) poutní slavnost zvaná Annafest. Vedle obyvatelstva osad náležejících k farnosti Nový Svět (Neugebäu) putovala sem i procesí ze sousedních farností Kvilda (Außergefild), Knížecí Pláně (Fürstenhut), Nové Hutě (Kaltenbach) a Horní Vltavice (Obermoldau) v čele se svými duchovními pastýři.

Anenská pouť byla velká společenská událost, na kterou se lidé těšili z nejširšího okolí. Možnosti sejít se a pohovořit o událostech, které byly mnohdy staré i několik měsíců, bylo velmi málo. Annafest byla událost vyjímečná. Začínal již v sobotu, kdy se sjížděli živnostníci a řemeslníci, kteří zde mohli uplatnit své zboží, ale i služby. Podél cesty byly zbudovány stánky trhovců, kteří zde nabízeli sortiment zboží všeho druhu, ale i pouťových pochoutek. Annafest byl také jedním ze zdrojů příjmů od stánkařů do chudé pokladny obce. Lidé, kteří přicházeli již v sobotu, přespávali buď u svých známých nebo v sále hospody U Wudyho (dnešní Černý vlk) přímo na zemi.

Vlastní pouť začínala v neděli mší pod širým nebem. K tomuto účelu byl na konci křížové cesty zbudován provizorní oltář pokrytý lněným suknem. Pro kněze byla zbudována kazatelna na způsob loveckého posedu. Kolem dokola byly provizorní stoly a lavice z fošen.

Bohoslužba byla sloužena v německém jazyce, i když většina kněží byli Češi. Zahájena byla zpívanou Schubertovou mší, kterou předzpívala pěvecké sdružení z Nového Světa. Celý soubor nastudoval a řídil nadučitel Sager.
Ukončení poutě bylo až ve večerních hodinách v hospodě U Wudyho, kde byla taneční zábava na počest sv. Anny a ta mnohdy končila až druhý den ráno.

Předposlední bohoslužba u kaple byla odsloužena týden po sv. Anně v roce 1944. Tuto bohoslužbu již neprovázela tradiční pouť. Dalších 6 let se bohoslužby nekonaly a vybavení kaple bylo rozkradeno.

Teprve v roce 1950 byla v neděli na sv. Annu zde sloužena mše knězem Karlem Fořtem, který v témže roce naši vlast opustil. Emigroval do Německa. Byla to také poslední mše. Zúčastnili se jí tenkrát pionýři a jejich rodiče (při nedělní Historie a pověsti kaple v Borových Ladách návštěvě), trávící svůj prázdninový pobyt ve zdejší škole. V roce 1956 pak byla kaple i křížová cesta rozbourána.

Tradiční bohoslužby v místech bývalé a dnes opětovně postavené kaple byly obnoveny až v roce 2001 a od té doby se pravidelně dodržují.