BOROVÁ LADA A OKOLÍ : KAPLE SV. ANNY - PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Kaple sv. Anny - poděkování sponzorům

Po roce 1956 po kapli ani křížové cestě nezbylo ani památky. Někdejší umístění kaple připomínal pouze velký dřevěný kříž, který nechala na jejím místě postavit paní Ida Mikešová, rodačka z Nových Hutí. Ta se o toto místo starala až do své smrti. Za to všechno jí patří upřímné poděkování.

Jako výsledek dlouhodobé spolupráce obce, sponzorů a hlavně nadšenců se podařilo kapli a křížovou cestu obnovit a v neděli 30.července 2006 byla slavnostně vysvěcena.

Velký dík patří především panu Antonínu a paní Aničce Myslivcovým, kteří již léta podporují obec různými sponzorskými dary a velice se angažovali ve výstavbě kaple. 

Díky manželům Anně a Antonínu Myslivcovým, kteří na vlastní náklady nechali zhotovit projekty pro křížovou cestu a kapli, dle starých fotografií, mohly být stavby zrealizovány.

Kaple byla postavena za 896.000,-Kč, z toho 400.000,-Kč z Programu obnovy venkova a 496.000,-Kč z rozpočtu obce Borová Lada.  Celá křížová cesta byla financována z darů od německých rodáků z Nového Světa, místních obyvatel a dalších příznivců celé této akce.

Stavbu kaple i křížové cesty provedla firma ALAP – Robert Pevný z Prachatic. Dále byla obci přiznána dotace ve výši 120.000,-Kč na výzdobu kaple a křížové cesty s finančním podílem obce ve výši 80.000,-Kč.

Výjevy na křížové cestě namalovala Olga Leitkepová, oltář vyrobila firma Jaroslava Krejčího z Vacova a zvon byl zhotoven firmou Rudolf Perner z Českých Budějovic.

Velice si vážíme všech, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli zrealizovat celou stavbu kaple a křížové cesty a děkujeme.

Obec Borová Lada, 2006


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Borová Lada
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ