Borová Lada - obec, která měnila svá jména

Roku 1721 byl Františkem Adamem Schwarzenbergem zřízen knížecí revír a v roce 1724 postavena dřevěná lovecká chata.  Od tohoto data se zde toto místo označovalo jako „Jagerhauser“ - Lovecké domky. Později se ale vžil název na Myslivnách.

I po vzniku Československé republiky v roce 1918 si obec až do roku 1945 udržela svůj původní německý název Ferchenhaid.

Teprve po skončení 2. světové války byla přejmenována na Bříza. I tento název se změnil. Podle vikáře Jana Paterka z Malovic, který správně přeložil ze staroněmčiny slovíčko Ferchen, což znamená Borovice, byla přejmenována 5. února 1948 na Borová Lada.

V názvu obce se však i nyní často chybuje. 

Co je správně:
a) v Borových Ladech?
b) v Borové Ladě?

Správná odpověď je a)

Jde o pomnožné podstatné jméno, tj. např. Rádi jezdíme do Borových Lad.

Na dovolenou v Borových Ladech budete dlouho vzpomínat.