BOROVÁ LADA A OKOLÍ : OCENĚNÍ PRO OBEC

Ocenění pro obec

Rok 2009

Cena hejtmana Jihočeského kraje v soutěži Vesnice roku 2009 v kategorii realizace úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží za celoroční práci v Základní škole Borová Lada.  Pamětní list zde ...

Rok 2008

Čestné uznání v soutěži Vesnice roku 2008

Zlatý erb 2008 – porota za Jihočeský, Karlovarský a Moravskoslezský kraj – nejlepší webová stránka obce 3.místo

Rok 2006  

Cena hejtmana Jihočeského kraje                       

"Za realizaci úspěšného kulturně společenského záměru v památkově hodnotných objektech za obnovu kaple Povýšení svatého kříže zasvěcené sv.Anně"  

Cena ENERGIE AG BOHEMIA   

 "Za trvale udržitelný rozvoj a koncepční ekologický přístup k rozvoji obce" 

Rok 2005

Čestné uznání obci Borová Lada "Za spolupráci obce a základní a mateřské školy"

Rok 2004

Bílá stuha - ocenění v roce 2004 v soutěži vesnice roku 2004 – Za činnost mládeže. 

Rok 2003

3.místo v soutěži Vesnice roku 2003 v Jihočeském kraji

Čestné uznání paní Elvíře Běhounové za dlouholetou stálou činnost v obecní knihovně a za příkladné zvládnutí technických postupů v knihovnické práci.

Čestné uznání panu Karlu Petrášovi za vzorné zkoumání historických pramenů o životě v obci a jejich archivní zpracování.

Čestné uznání panu Miroslavu Atonickému za vedení kroniky.

Rok 2002

Mimořádné ocenění za snahu navázat na zpřetrhané tradice obce a snahu vytváření podmínek pro plnohodnotný život občanů obce v Krajském kole Vesnice roku 2002.

Rok 2001

Zvláštní ocenění za spolupráci privátní sféry se samosprávou v rámci soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2000“ za projekt Využití tepla země pro vytápění šesti obecních objektů obce Borová Lada.

Čestné uznání Stanislavě Barantálové za krásnou prezentaci obce Borová Lada ve zpracovaných informačních materiálech

Zelená stuha -   ocenění obce v roce 2001 v soutěži vesnice roku 2001 – Za péči o zeleň a ekologické vytápění obecních objektů tepelnými čerpadly.


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Borová Lada
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ