Znak a prapor obce Borová Lada

Udělené symboly odpovídají následujícímu popisu:

Znak:

V zeleném štítě obrácená vidlice, vpravo borová větev se třemi šiškami, vlevo březová větev se třemi listy a dvěma jehnědami, obojí zlaté. Dole kosmo položená stříbrná sekera na zlatém topůrku, šikmo přeložená stříbrným, dolů obráceným loveckým tesákem se zlatým jílcem a záštitou.

Prapor:

 Zelený list s bílou žerďovou  vidlicí vycházející z první pětiny horního a dolního okraje listu a široké na vlajícím okraji jednu pětinu šířky listu. V klínu o vrcholu ve třech pětinách délky listu tři spojené žluté borové šišky. Poměr šířky k délce je 2:3.

Zdůvodnění:

Znak Borových Lad znázorňuje geografickou polohu obce. Ta je vyjádřena obrácenou stříbrnou vidlicí, symbolizující soutok Vydřího potoka s Teplou Vltavou. Zelená barva štítu představuje šumavské louky a lesy.  V pravém poli štítu je jako mluvící znamení snítka borovice, narážející na jméno obce. Snítka břízy v levém poli připomíná charakteristický porost Chalupské slati  v blízkém sousedství. Zároveň je to i připomínka názvu Borových Lad z let 1945-1948, jež bylo Bříza.

V dolní části štítu je sekyra, vyjadřující dřívější hlavní povolání obyvatel, dřevorubectví, překřížená loveckým tesákem / dýkou/, jež naráží na německý název někdejší osady Jägerhäuser / Lovecké domky/, založené knížetem Schwarzenbergem roku 1721, která se stala základem dnešní obce.

Znak navrhl pan Jiří Louda ( jeden z nejznámějších heraldiků naší republiky). Spolupracoval s panem MVDr.Karlem Petrášem a panem Ing. Miroslavem Antonickým, kronikářem obce Borová Lada. 

Všem děkujeme.