Sportovní a volnočasový areál Borová Lada

Informujeme tímto veřejnost a zejména návštěvníky našeho mikroregionu, že od července 2014 byl v obci Borová Lada zprovozněn nový sportovní a volnočasový areál, který je přístupný široké veřejnosti včetně turistů.

Zájemci mohou využívat:

·         Multifunkční sportovní hřiště o rozloze 2.008 m2:

o   3 tenisové kurty,

o   hřiště na volejbal a nohejbal,

o   hřiště na malou kopanou a házenou,

o   v zimním období hokej a kluziště.

·         Dětské hřiště o rozloze 172 m2:

o   multifunkční dřevěná herní sestava (dvě věže, skluzavka, žebříky, šplhací rampa, prolézací tunel, kreslící tabule, lezecká stěna a domeček),

o   3 pružinová houpadla,

o   4 lavičky.

·         Interaktivní informační panel.

Obec Borová Lada poskytuje služby půjčovny sportovního náčiní a vybavení pro sporty, které je možno provozovat na multifunkčním hřišti. Jedná se zejména o tenisové sítě, sloupky a příslušenství, síť na volejbal a nohejbal spolu s míči, hokejové branky a další. Půjčovna je zřízena v budově obecního úřadu.

Výstavba areálu byla spolufinancována z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad.