VLASTIVĚDA - MGR. R. BLÁHOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

VLASTIVĚDA - MGR. R. BLÁHOVÁ

Nepřehlédněte

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň
1.stupeň 2017-18

 Rozvrhy hodin - 2. stupeň
2. stupeň 2017-18

 

Vlastivěda - Mgr. R. Bláhová

Praha

Slované, Velká Morava

Staré pověsti české

Velká Morava

 Osobnosti

Naše vlast 

ČR - životní prostředí

Lidé a čas - osmisměrka

Názvy hradů - přesmyčky

Lidé a čas - opakování

Moje obec

Lucemburkové 

Klatovy

Husitské války

Západní Čechy

Habsburkové, Komenský

Opakování ČR

Světové strany

Orientace na mapě

Měřítko mapy

Povrch ČR

Pohoří a nížiny ČR

Pohoří ČR

Povrch ČR

Vodstvo ČR

Vodstvo ČR - opakování

Města ČR    - zajímavost

Města ČR - opakování

Počasí, půda, nerostné bohatství

Naše vlast - opakování

Praha - opakování

Střední Čechy - opakování

Západní Čechy

Střední Čechy - test

Západní Čechy - test

Praha, střední Čechy, západní Čechy - osmisměrka

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ