MATEMATIKA - 9. TŘÍDA - MGR. P. BROŽOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

MATEMATIKA - 9. TŘÍDA - MGR. P. BROŽOVÁ

Nepřehlédněte

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň
1.stupeň 2017-18

 Rozvrhy hodin - 2. stupeň
2. stupeň 2017-18

 

Matematika - 9. třída - Mgr. P. Brožová

ČÍSLO A PROMĚNNÁ:

Lomenné výrazy

Soustavy rovnic

ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY:

Funkce I.

Lineární fce I.

Finanční matematika

Funkce II.

Lineární fce II.

Čteme z grafu

Nepřímá úměrnost - funkce

Kvadratická funkce

Slovní úlohy - lineární fce

Grafické řešení soustavy

GEOMETRIE:

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ