MATEMATIKA - 5. TŘÍDA - MGR. M. SKALOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

MATEMATIKA - 5. TŘÍDA - MGR. M. SKALOVÁ

Nepřehlédněte

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň
1.stupeň 2017-18

 Rozvrhy hodin - 2. stupeň
2. stupeň 2017-18

 

Matematika - 5. třída - Mgr. M. Skalová

ARITMRETIKA:

Matematická pravidla

Matematická pravidla II.

Písemné násobení 3cif. činitelem

Převody, zaokrouhlování

Písemné dělení 2cif. číslem

Písemné násobení vícecif. činitelem

Slovní úlohy - opak. 4.roč.

Slovní úlohy - nás., děl.

Převody zlomků

Čtvrtletní práce

Počítání do 1000000 - I. 

Počítání do 1000000 - II. - slovní úlohy

Počítání do 1000000 - III.- slovní úlohy

Počítání do 1000000 - IV. 

Písemné násobení přes 1000000 - rozšiřující učivo

Opakování učiva

Písemná práce

Zlomky

Desetinná čísla 

GEOMETRIE:

Znázornění obsahu

Obvod trojúhelníku

Čtvrtletní práce

Obsah, obvod čtverce, obdélníku 

Obsah, obvod čtverce, obdélníku II.

 Obsah, obvod čtverce, obdélníku III.

Závěrečné opakování 

Obsah čtverce, obdélníku

Převody jednotek obsahu

Jednotky obsahu, délky

Slovní úlohy - obvod čtverce, obdélníku

Převody jednotek délky

Obsah, obvod - čtverec, obdélník

Povrch krychle, kvádru

Kružnice - rýsování 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ