MATEMATIKA - 3. TŘÍDA - MGR. M. SKALOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

MATEMATIKA - 3. TŘÍDA - MGR. M. SKALOVÁ

Nepřehlédněte

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň
1.stupeň 2017-18

 Rozvrhy hodin - 2. stupeň
2. stupeň 2017-18

 

Matematika - 3. třída - Mgr. M. Skalová

ARITMETIKA:

Podzimní listí

Číselná řada do 1000

Matematické tajenky

Příklady na +,- do 1000

Opakování +,- do 1000

Zajímavé slovní úlohy

Opakování

Hra pro dva hráče

GEOMETRIE:

Zopakujeme si

Obvod čtverce

Rýsujeme úsečky

Stavby z kostek

Převody jednotek délky

Vlastnosti těles 

 Krychle

Čtyřboký jehlan

Kouzelný obrázek

Kvádr

Co je lehčí, co je těžší?

Měření a porovnávání úseček

Obvod trojúhelníku

Spotřeba krychlí

Geometrická tělesa

Osová souměrnost

Kružnice 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ