ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Nepřehlédněte

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň
1.stupeň 2017-18

 Rozvrhy hodin - 2. stupeň
2. stupeň 2017-18

 

Školní rok 2016/2017

Podmínky předškolního vzdělávání

Věcné  podmínky

Mateřská škola má dostatečné prostory, vyhovující hygienickým předpisům.

Prostory jsou udržovány v čistotě, pravidelně se větrají, kontroluje se teplota.

Třídy jsou vybavené novým nábytkem. Promyšleně zřízené hrací kouty s možností variabilního řešení,

dětem poskytují možnost realizovat námětové hry.

Třídy jsou vybaveny vkusně, vybavení odpovídá věku i počtu dětí.

Na výzdobě tříd i celé školy se spolupodílejí děti svými výtvory.

Množství hraček i pomůcek je odpovídající počtu i věku dětí a průběžně se doplňuje a obměňuje.

Hračky jsou uloženy tak, aby si je děti mohly samy brát.

Obě třídy mají stejné dispoziční podmínky.

Každá třída má svoji šatnu, sociální zázemí, kuchyňku pro přípravu jídla.

Poloha školy, její prostorové řešení nás specifikují jako školu rodinného typu.

Oplocený travnatý pozemek se sportovním a herním vybavením je prostorný pro hru dětí venku.

Zahradní prvky postupně obnovujeme tak, aby odpovídaly předpisům a poskytovaly dětem pestrou pohybovou aktivitu.

Psychosociální podmínky dětí v MŠ

Usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně.

Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situace.

Nikdo není zvýhodňován ani znevýhodněn, všechny děti mají stejná práva a povinnosti.

V dětech se snažíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu.

Cílem je spolehlivost a důvěryhodnost dospělých.

Nepoužíváme negativní komentáře a podporujeme děti v samostatnosti, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme.              

Respektujeme potřeby dětí a pomáháme je uspokojovat.

Naším zájmem je, aby byla činnost dětem tematicky blízká, snadno pochopitelná, přiměřeně náročná a dítěti potřebná.

Na nejmenší možnou míru eliminujeme stres a spěch.

Záměrem je podporující a sympatizující způsob pedagogického vedení,

který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.

Nechceme s dětmi manipulovat a organizování dítěte omezujeme na nezbytně nutné činnosti - např. při odchodu na pobyt venku apod.

Snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů.

Usilujeme o to, aby třída byla pro děti kamarádským prostředím, v němž jsou rády.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ