Rozvojové programy

Zde v podsložkách získáte základní informace.
- Návrh jednotlivých témat rozvoje mikroregionu