Informace pro podnikatele

Zde uveřejníme informace zajímavé pro rozvoj podnikatelských aktivit v mikroregionu, nebo jednotlivých obcích.
- Využití potenciálu území pro cestovní ruch
- Zvýšení ekologické stability krajiny