titulek
nastupFestival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald je hudebním setkáním amatérských pěveckých sborů a instrumentálních souborů z České republiky, Německa a dalších zemí. Koná se každoročně od roku 1997 vždy na konci května na několika místech na české i bavorské straně Šumavy.
Na festivalu se setkávají zejména mladí lidé. Jednotlivé sbory a soubory se navzájem poznávají, studují společně uváděná hudební díla a navazují trvalou spolupráci. Hudební obsah festivalu tvoří především česká a evropská duchovní hudební díla od gregoriánského chorálu až po současnost, skladby čistě liturgického charakteru i díla zamýšlená především pro koncertní provedení. Vyvrcholením festivalu je vždy společný koncert všech účastníků, na němž vystoupí najednou více než sto hudebníků. Již několik let tento festival pořádá společně Laetitia – Spolek pro vokální a komorní hudbu z Prahy a Muzeum Šumavy Sušice za podpory dalších organizací a měst.

V jednotlivých ročnících se pořádaly koncerty v těchto městech: Bayerisch Eisenstein ( SRN ), St.Oswald (SRN), Kašperské Hory, Klatovy, Prachatice, laetVimperk, Sušice, Velhartice.

Záštitu nad minulými ročníky festivalu postupně převzali:
JUDr. Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu ČR ( 1997,1998 ),
Mgr. Ivan Petrů, přednost Okresního úřadu v Klatovech ( 1999 ),
Ing. Jiří Rückl, senátor ( 2000 ),
Msgre. Giovanni Coppa, apoštolský nuncius ( 2000),
Dr.Franz Xaver Eder, pasovský biskup ( 2001, 2002),
Jan Hanuš , hudební skladatel ( 2002),
MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje ( 2002)

Letošního sedmého ročníku festivalu se ve dnech 23.-25.5.2003 zúčastnilo jedenáct hudebních souborů, které vystoupily na celkem šesti festivalových koncertech. Záštitu nad sedmým ročníkem festivalu převzali hudební skladatel Jan Hanuš, čestný předseda festivalového výboru, a Unie českých pěveckých sborů. Patronem festivalu byl MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje. Zahájení festivalu bylo spojeno se vernisáží výstavy Život a práce sklářů z Annina instalované v Galerii Muzea Šumavy v Kašperských Horách a proběhlo za přítomnosti starostky města Kašperské Hory Ing. I. Balounové a starosty partnerského města Grafenau.

Slavnostní zakončení festivalu proběhlo 25.5.2003 dopoledne v atriu Muzea Šumavy za přítomnosti starostky města Sušice JUDr. J. Rippelové.


rozlouceni

Letošní festival se konal za finančního přispění Fondu malých projektů CBC PHARE, Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje.