Schwarzenberský plavební kanál
Pomník Josefu Rosenauerovi
Schwarzenberský plavební kanál
Schwarzenberský plavební kanál
zastavení nad Novou Pecí
Schwarzenberský plavební kanál
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


@ vopinweb @
sumava.net/vopin
Myšlenka spojení vodních cest Vltavy a Dunaje původně vznikla dříve, než na návrhu velkolepého vodního díla začal pracovat schwarzenberský lesní inženýr Josef Rosenauer. Touto myšlenkou se zabývali stavitelé již v dobách Karla IV. a největší překážkou v cestě stálo rozvodí tvořené hlavním šumavským hřebenem.
Na projektu schváleném v roce 1779, jehož realizace byla započata až v roce 1789 (využívajíce ukončení výhradního práva plavby dřeva v povodí Mühlu ud
ěleného pasovskému biskupství) započal Josef Rosenauer pracovat již v roce 1775.
Tisícovka najatých d
ělníků během prvních dvou let vystavěla první, tzv. "starý kanál" vedoucí od Jezerního potoka vytékajícího z Plešného jezera (na tomto místě je vybudovaná kaplička nesoucí název Rosenauerova) až k ústí Světelského potoka do Mühlu. Od roku 1793 byla započata plavba a zároveň kanál prodloužen až dosáhl Jeleního potoka. Pro nutnost nejprve zhodnotit vynaložené náklady na stavbu "starého kanálu" bylo prozatím od další výstavby upuštěno, zdokonalování stávající trasy však pokračovalo dále. Za připomenutí stojí přemostění Koňského potoka zprvu dřevěným korytem a od roku 1805 mostem čítajícím 345 metrů délky a 7 metrů výšky se sypanými náspy, dále pak vyzdění koryta v bahnitém úseku na Oslím luhu, či nádrží na oddělení splavovaného písku z koryta kanálu.
Výstavba druhé části plavebního kanálu, tzv. "nový kanál" byla započata až 17 let po smrti Josefa Rosenauera. Od Jeleního potoka byl však oproti původn
ě navrženému 19 kilometrovému oblouku po vrstevnici nakonec prokopán tunel dlouhý 419 metrů, široký 2,6 a vysoký 2,8 metrů. Stavba tunelu trvala celé 2 roky. Na spodním konci (nyní v obci Jelení ) je tunel zakončen novorenesančním žulovým portálem (uvnitř tunelu je kvádr s vytesaným monogramem A.J. a letopočtem 1838 - památka na návštěvu Adolfa Josefa Schwarzenberka, tehdy teprve šestiletého), na horním konci je tunel uzavřen portálem v novogotickém slohu. Na spodním portálu je vytesán letopočet 1823, který je letopočtem dokončení celého díla.
Plavební kanál od ústí Sv
ětelského potoka do Mühlu až po Rosenauerovu nádržku a vtok Světlovodského potoka do kanálu, kde je od roku 1928 pomník věnovaný staviteli Rosenauerovi, měří celých 51 kilometrů.
V celé délce byl kanál používán až do roku 1916, poté již pouze v n
ěkterých úsecích, především na želnavském smyku. Provoz na Schvarzenberském kanále byl zcela ukončen v roce 1962.
ROZCESTNÍK
FOTOGALERIE