Jezero Laka
Prášilské jezero
Všech 8 ledovcových jezer (5 na české a 3 na bavorské straně) vzniklo při postupném tání ledovců, které se vytvořily koncem třetihor při ochlazení klimatu ve střední Evropě na úbočí (nejen) šumavských svahů. Tající ledovce tlačily před sebou množství kamene a štěrku z nichž se pod svahy utvořili mohutné hráze - morénové valy. Tyto hráze zadržely vodu odtátou z ledovců při ústupu poslední doby ledové. Samozřejmě jsou jezera v současnosti napájena jak spodními prameny, tak vnějšími přítoky.
Černé a Čertovo jezero (železnorudsko) jsou považovány za nejznám
ější na Šumavě. Po pádu železné opony jsou dostupná jezera: Plešné, Laka a Prášilské.
Jezera na Šumavě
Obsah stránek
a fotografie:

Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz