Böhmerwald | Böhmerwald Net.DE - Sumava Net.CZ

Böhmerwald, Boehmerwald, unterkunft, hotels, pensionen

Šumava a ubytování Šumava a ubytování Lipno, cykloturistika a sport, kultura na Šumavě, lyžování Šumava jsou témata portálu ŠumavaNet.CZ.

Šumava - města a obce

Šumava - regiony

DOPORUČUJEME
Šumava - průvodce
Otavská plavba
Projekt měst Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek
Šumavská karta
Nově zrekonstruovaná stylová usedlost, vhodné pro rodiny, oslavy i školení. Majitel je dvojníkem slavného revolucionáře.
Specializace na Šumavu a Pošumaví. Kanceláře Klatovy a Kašperské Hory. Držitel značky Czech Made. (*I)

Šumava Net.CZ partnerské regiony

PARTNERSKÉ REGIONY

Obsah: Böhmerwald | Böhmerwald Net.DE - Sumava Net.CZ

Böhmerwald | Böhmerwald Net.DE - Sumava Net.CZ

Šumava - mapa
Poslední osadou, která byla v Západočeském kraji a v naší obci připojena ke státní elektrické síti byly Trsice a samoty Dub - v roce 1963.
O kultovním filmu Král Šumavy (1959, režie Karel Kachyňa) bylo napsáno nespočet řádků. Dodnes fandové, historici, bývalí pohraničníci, ale i herci a kritici rozebírají pasáže a souvislosti spjaté s tehdejší dobou.
Spravedlnost se v Kašperských Horách vykonávala na několika místech. Šibenice stávala na vrchu západně od města, který je dodnes nazýván Šibeniční (Galgenberg).
Publikace pro milovníky piva a Šumavy. Doporučujeme.
Oskenovaná knížka mladého tovaryše - její majitel dávno není mezi námi a ona nám přesto vypráví o jeho osudech a putování. Vypovídá ale také o dobré organizaci tehdejších úřadů a úředníků.
Zvuk exploze havarovaného letadla určitě vyrušil a vyděsil mnoho lidí v přilehlém kraji u štědrovečerní večeře.
O historii a obnově kamenné kapličky uprostřed lesa u štol svaté Panny Doroty nedaleko Kašperských Hor
Příběh ze staré Šumavy
Tak jako starý kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sušice i zvony v jeho románské věži jsou nerozlučně spjaty s krajinou a osudy obce i širokého okolí.
Rota se nacházela na místě dnešního hotelu Alpská vyhlídka, který byl vystavěn ze základů Pešlovy chaty.
Seznamte se s pohnutým osudem jedné šumavské kapličky a v ní umístěné sošky Panny Marie.
O duchu sedláka Stuila. Příběh zaniklé kapličky Stuil-Moachta nedaleko Bělé.
Příběhy staré Šumavy můžeme nalézt v díle velkého vypravěče Adalberta Stiftera.
Výchovně-morbidní příběh o křížku nedaleko Bělé, aneb jak mrtvá matka svého málo zbožného syna za radovánky s děvčetem potrestala.
O zapomenuté kapličce se zapomenutým jménem u Horní Plané. Aneb jak se pro kapličku Svatého Jakuba hledalo jméno.
Příběh Rosenauerovy kapličky a chudého chlapce, který se proslavil.
Příběh zmizelé zvonice aneb jak Riedelhűtte u Želnavy vyháněli skřítky zvonem
Naše kaplička, pojmenovaná v místním německém nářečí jako Wirtaundri Moachta, stojí při cestě ze Želnavy do Bělé a dívá se na mladý tok Vltavy, který se zde kroutí do srdcovitých meandrů.
Příběh od Perneku, voňavý - ale nešťastný. Aneb jak čeledíni o dívku zápasili.
Příběh kaple na Červeném vršku u Chlumu aneb jak Panna Marie a šumavská voda slepé dívce zrak navrátila
Kaplička u Slunečné - příběh Albert Műllera, sedláka s povozem a holanského řidiče s terénním vozem, vše s dobrým koncem.
Na návršíčku za Lomcem, zvaném "Na rozpíčku", tam podle dávných pramenů byla prolita lidská krev. Jednoho dne tam kočí údajně utloukl malého chlapce.
Vimperk byl po Plzni byl druhým českým městem, ve kterém se již v 15. století tiskly knihy. Nedlouho po vynálezu knihtisku, v roce 1484, zde pasovský tiskař Johann Alacraw vytiskl první dvě knihy.
Osídlení spadá do doby středního mezolitu a je staré 10 tisíc let.
J. Krejčí, J. Malkovský, Stanislav Kovařík
Vojenský střet ve Zhůří byl největším bojovým konfliktem americké a německé armády v oblasti horní Šumavy. V těžkém boji padlo deset Američanů.
První slavnost vánočního stromku se konala ve škole v Petrovicích 15. ledna 1893.
Hudba v zimní čase, v době adventu a Vánoc měla vždy důležitou funkci. Na Šumavě pomáhala přežívat nepřívětivý čas dešťů, mrazů, zimních vánic i nemocí.
Po stopách letecké tragédie z Vánoc 1937 nedaleko Kašperských Hor.
Kronikáři a sběratelé folkloru zaznamenali řadu zvyků a obyčejů.
Na starých pivních táccích pocházejících z měšťanského pivovaru je uváděn jako rok založení letopočet 1787.
O úsilí pořadatelů, lopata týmu i vítězství Květy Jeriové...
K panství kněžickému patřily tvrz a dvůr Kněžice, vsi Petrovice, Vojetice, Vlastějov, Kochánov, ves a dvůr Zbraslav. V průběhu šesti století se pak ve vlastnictví Kněžic vystřídalo 11 šlechtických rodů.
Osada Petrovice, postavená kolem návrší zvaném Vyšehrad, měla od svého založení starosti s nedostatkem vody.

Infosloupec: Böhmerwald | Böhmerwald Net.DE - Sumava Net.CZ

Šumava - aktuality

INFOCENTRA
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Chata Modrava
Chata Modrava - akce podzim
Příjemné ubytování nedaleko centra horského střediska. Možnost parkování, zahrada s grilem, ... (*I)
Apartmány, společenská místnost, dětská herna a hřiště, posilovna, volejbalové hřiště. Vhodné i pro skupinové pobyty.
54 lůžek v komfortním moderně přestavěném hotelu, 980 m.n.mořem.
Propagační materiály i knihy s historickou a turistickou tématikou, výroba pohlednic včetně nafotografování. (*I)

Inzerujte: ubytování Šumava - penziony na Šumavě - firmy Šumava

INZERUJTE U NÁS - a získejte další zákazníky
www stránky pro firmy, ubytování i obce.
Propagujte vaše stávající www - kontakty viz níže…

Šumava Net.CZ - vyhledávání

Patička: Böhmerwald | Böhmerwald Net.DE - Sumava Net.CZ