Denisova 105/I, 339 01 Klatovy
tel. : 376 311 065, fax : 376 310 925, E-mail : pssklatovy@quick.cz

 

Organizační jednotka ČSTV - občanské sdružení. Jako regionální sdružení je pověřeno vykonávat správu ČSTV v místě působnosti.

PSS Klatovy sdružuje v okrese Klatovy 82 samostatných tělovýchovných jednot a sportovních klubů, z toho 9 jich zabezpečuje svoji činnost v okresním městě. Celkem je v našem regionu evidováno 10.142 členů, kteří se přihlásili k Českému svazu tělesné výchovy.

V rámci Pošumavského sportovního sdružení pracuje 6 sportovních svazů, které organizují a řídí sportovní soutěže. Z nich největší je Okresní fotbalový svaz s 4.934 členy a 53 sportovními oddíly. Následuje okresní svaz tenisu, ledního hokeje, volejbalu, stolního tenisu, šachu. Kromě těchto uvedených se členstvo vyžívá v dalších 21 druzích sportu.

Činnost Pošumavského sportovního sdružení zabezpečují 2 stálí pracovníci. Nejvyšším orgánem je Valná hromada zástupců TJ-SK a sportovních svazů, činnost průběžně řídí výkonný výbor. Činnost sportovních svazů je zabezpečována dobrovolnými tělovýchovnými funkcionáři.


 
Sporty za okres :

Atletika, Basketbal, Cyklistika, Fotbal, Jachting, Jezdectví, Judo, Kanoistika, Lední hokej, Lyžování, Národní házená, Nohejbal,  Orientační běh, Plavecké sporty, Sportovní gymnastika, Stolni tenis, Šachy, Tenis, Turistika, Volejbal, ČASPV, Triatlon, Rekreační sport, ČUBU - český svaz karate, Aerobic, Biatlon.


Pro zaslání dotazu můžete využít i následující formulář :

Jméno  
E-mail nebo adresa  

  

Přehled sportovních akcí v regionu
(možnost zápisu vámi pořádaných akcí)
Informace o regionu a sportovním dění naleznete na
Informačním serveru ŠumavaNet.CZ