PRÁŠILY A OKOLÍ

Kaple sv. Kříže, Hůrka

Kapli sv. Kříže nechal ve sklářské osadě Hůrka (Hurkenthal) postavit roku 1820 Jiří Kryštof Abele jako rodinnou hrobku. Jako první zde byla pochována v roce 1832 Marie Zuzana Hafenbrädlová, vdova po majiteli bavorské Železné Rudy. V kryptě bylo pohřbeno 26 členů sklářských rodin Hafenbrädelů a Abelů. K nim patřil i otec Karla Klostermanna. Dřevěné rakve měly horní část prosklenou aby bylo vidět na mumie těl, které byly často ozdobeny i velmi vzácnými šperky.

Po roce 1948 byla celá obec (kde žilo před válkou téměř 1000 lidí) zničena - s výjimkou hřbitovní kaple, která se údajně hodila jako pozorovatelna. Kaple postupně chátrala. Všech 23 mumifikovaných těl bylo údajně začátkem padesátých let přibyto na prkna a rozstříleno pohraničníky.

V dnešní době je už kaple opravena. Je v ní osazen zvon smíření. Jeho provaz je vyveden ven a každý si může zvon rozeznít na smíření mezi lidmi.