Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize

Nepřehlédněte 

 

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

Vyhledávání

Napište nám

ČOV a kanalizace Hrádek+ Tedražice

KANALIZACE

 

 

 

   Obec Hrádek připravuje výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod pro Hrádek a Tedražice. Jedná se o velkou stavební akci v hodnotě asi 45 miliónů Kč. Jen samotná čerpací stanice pro každý jednotlivý rodinný domek, který bude na kanalizaci napojen stojí  přibližně 60 tisíc Kč (toto by bylo v rámci výstavby kanalizace hrazeno investorem).  Takto ohromnou investici nelze zaplatit z finančních prostředků obce. Nyní se naskytla možnost získat na tuto stavbu dotaci ve výši 85% z celkových nákladů.  Nutnou podmínkou, abychom o  dotaci mohli požádat, je mít schválené územní rozhodnutí. Pro jeho vydání potřebujeme souhlas všech vlastníků nemovitostí, které budou na kanalizaci napojeny.


 

    

TEXT DOPISU ZASLANÉHO SPOLU SE SMLOUVOU 

 

Věc: Zaslání smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene

 

     Zasíláme Vám  smlouvu, která je již ze strany obce podepsána. Podepište proto všechny výtisky smlouvy, jeden si ponechte (pokud je víc vlastníků, tak každý jeden)      a druhý nám co nejdříve doručte na Obecní úřad v Hrádku.

 

     Podpisem této smlouvy deklarujete, že souhlasíte s tím, aby Vaše nemovitost byla v budoucnu napojena na centrální tlakovou splaškovou kanalizaci, jejíž výstavbu připravujeme. Současně tím dáváte předběžný souhlas k umístění čerpací domovní stanice (malá jímka s čerpadlem) a kanalizační přípojky na hlavní kanalizační řad (ten bude veden po veřejném prostranství) na Vašem pozemku.

 

     Tyto souhlasy potřebujeme pro vydání územního rozhodnutí, které je podmínkou pro to, abychom mohli požádat o dotaci. Získání dotace je podmínkou, bez níž by nebyla realizace této stavby možná. Podrobnosti umístění čerpací domovní stanice s Vámi budou projednány až při zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení, tj. až v době, kdy obec získá dotaci.

 

     Pokud se Vám stalo, že jste již jednu smlouvu dostali, je to v pořádku. Dnes v této fázi ještě nevíme, kde přesně budou čerpací stanice u jednotlivých nemovitostí umístěny (jestli přímo u domu na stavební parcele, nebo vedle na zahradě, která má odlišné parcelní číslo) a proto jsme po dohodě s projektantem rozšířili počet parcel, na které byly připraveny tyto smlouvy. V rámci územního řízení se tak projednají všechny pozemky přicházející v úvahu a při stavebním řízení se v projektové dokumentaci pouze upřesní pozemky, kde budou čerpací stanice skutečně umístěny.

 

    Pokud by Vám bylo něco nejasného, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme. Informovat se můžete přímo na Obecním úřadu v Hrádku nebo telefonicky na čísle 376 50 85 30.

 

Poslední aktualizace dokumentu: 14.07.2005