Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize

Nepřehlédněte 

 

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

Vyhledávání

Napište nám

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Informace  - třídění odpadu

 

Proč třídíme odpady?

Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat - recyklovat; je to móda; slyšel/a jsem, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

1.    Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme

2.    Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech

3.    Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)

Kolik produkujeme odpadů?

   

Skladba domovního odpadu
(% hmotnosti)

22 % papír

13 % plasty

9 % sklo

3 % nebezpečný odpad

18 % bioodpad

35 % zbytek

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného
kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

 

 

 

Co je to recyklace?

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Je důležité dodržovat pravidla třídění odpadů - většinu těchto pravidel asi znáte.

Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru (Jak třídit) máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:

Papír

PAP

22

Vlnitá lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Bílé sklo

GL

70

Zelené sklo

GL

71

Hnědé sklo

GL

72

Ocel

FE

40

Hliník

ALU

41

Dřevo

FOR

50

Polyethylentereftalát

PET

1

Polypropylén

PP

5

Polystyrén

PS

6

Polyetylén (rozvětvený)  

LDPE

4

Polyetylén (lineární)

HDPE

2

Kombinovaný obal

C/

obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá

Nápojový karton

C/PAP   

81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny
nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!

Jak třídit ?

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Dobrá rada : pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo.

 

Sběrný dvůr

Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli.

 Občané trvale hlášení na území obce  Hrádek mohou zdarma využívat sběrný dvůr v Sušici. Sběrný dvůr je otevřen

Út   13.00 – 18.00

Čt   13.00 – 18.00

So   9.00 – 12.00 a 14.00 - 15.00

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:

  • Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
  • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
  • Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
  • Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
  • Nebezpečné odpady léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

  • Probíhá v celé obci Hrádek dvakrát ročně a to vždy poslední sobotu v dubnu a druhou sobotu v říjnu. Přesný rozpis jednotlivých stanovišť je vždy včas oznámen v hlášení místního rozhlasu.

                         Nádoby na tříděný sběr odpadu

Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:

 noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

 

Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:

 Nápojové kartony (krabice od mléka, vína, nápojů z vícevrstvých materiálů mohou občané v Hrádku vhazovat do kontejnerů na plasty, kartony jsou při třídění dále využívány). PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Děkuje příroda a obec Hrádek

 

Poslední aktualizace dokumentu: 03.11.2015