Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize

Nepřehlédněte 

 

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

Vyhledávání

Napište nám

Schválený rozpočet obce Hrádek na rok 2008 - výdaje

Schválený rozpočet obce Hrádek na rok 2008
Výdaje v tis. Kč
Schváleno dne 25.3.2008 bod č.15 usnesení
Druh výdajů         Hodnota
Nakládání s majetkem obce   3639     462
Lesnictví   1031     100
Místní komunikace   2212     1487
Cyklotrasy a chodníky   2219     670
Dopravní obslužnost území   2221     80
Pitná voda   2310     544
Kanalizace, odpadní vody   2321     1540
Vodní toky   2333     0
Mateřské školy   3111     647
Základní škola   3113     891,3
Knihovny   3314     45
Kronika   3319     15
Kulturní památky ve vlast. obcí   3326     71
Bytové hospodářství   3612     432
Veřejné osvětlení   3631     425
Kulturní činnost   3399     105
Místní rozhlasy   3341     66
Pohřebnictví   3632     40
Územní plánování   3635      
Zainvestování pozemků v Tedražicích 3639      
Sběr a svoz odpadů   3722     1385
Péče o vzhled obcí, veř. zeleň   3745     360
Sociální program obce   4341     45
Dotace pečovatelské služby   4314     15
Veřejný pořádek   5399      
Požární ochrana   5512     235
Neinvestiční dotace organizacím   3419     120
Obecní zastupitelstvo   6112     1117
Činnost místní správy   6171     1955
Ostatní činnost   6409     220
           
Výdaje celkem 13072,3
Finanční výdaj    
Splátka úvěru         632

Poslední aktualizace dokumentu: 14.04.2008