USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 1.11.2006 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 1.11.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 1.11.2006

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO

konaného dne 1.11.2006

 

Volební a návrhová komise ve složení:

 

Předseda: Nováková Iveta

 

Členové: Polan Petr, Kohout František

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

Program zasedání

 

Volbu mandátní komise  ve složení Šíma Josef, Šíp Josef, Šípová Květa

 

Volbu volební a návrhové komise ve složení Nováková Iveta, Polan Petr, Kohout Frant.

 

Způsob volby starosty, místostarosty a předsedů výborů. ZO schvalují tajnou volbu.

 

Volbu starosty, místostarosty a předsedů výboru finančního a kontrolního

Byli zvoleni:

Starostka obce – Zdeňková Růžena  5 hlasů

místostarostka – Hnídková Jitka       4 hlasy

Finanční komise -  Novák Milan      7 hlasů

Kontrolní komise – Štípek Vojtěch   7 hlasů

 

Odměňování ZO dle zákona č.50/2006Sb. nařízení vlády č 37/2003

Výše odměn:

Starostka obce – 9 000,- Kč

Místostarostka – 5 000?- Kč

Předsedové komisí a výborů – 1000,- Kč

Schválená výše odměn se vyplatí poprvé za měsíc listopad.

Usnesení z ustavujícího zasedání.

 

Neschvalují:

 

Stanovit uvolněného člena Zastupitelstva obce

 

 

předseda:                                                                           členové:

 

starostka                                                                             místostarostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ