USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 29.9.2006 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 29.9.2006

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 29.9.2006

Usnesení č.3 z veřejného zasedání ZO dne 29.9.2006

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

1)     Program zasedání

 

2)      Návrhovou komisi ve složení: předseda Kordíková Marie, členové Novák Milan,

                                                                Štípek Vojtěch

3)     Příspěvek z rozpočtu obce ve výši 10 tis.Kč obci Velké Hydčice na výstavbu lávky přes Otavu

 

4)     Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor na návsi.

 

5)     Úpravu rozpočtu dle přílohy: Rozpočtové opatření č.3 příjmy se snižují o    65 712 Kč výdaje se zvyšují o 32 059 Kč

Zvýšené výdaje budou hrazeny z rezerv na BÚ, k 30.9.- 153 192,- Kč

 

     Doporučují:

 

Osazení dopravních značek na místních komunikacích zadat firmě Doznač České Budějovice.

 

 

Připomínky:

 

Občané si opět stěžují na hlučnost lomu, zvláště v pozdních večerních hodinách. Projednat s firmou Hasit Velké Hydčice.

 

 

 

 

 

 

předseda komise                                                                                            členové komise

 

 

 

 

starostka obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ