USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 27.6.2006 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 27.6.2006

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27.6.2006

Usnesení č.2 z veřejného zasedání ZO dne 27.6.2006

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

1)     Program zasedání

2)     Návrhovou komisi ve složení:předseda - Kordíková Marie, členové – Novák Milan, Štípek Vojtěch. Členové jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3)     Prodej pozemků 1099/1 a1099/2 o celkové výměře 12 851m2 za 10Kč/m2 firmě Lubská zemědělská a.s.

4)     Přistoupení Zájmového sdružení Prácheňsko, jehož je obec Hejná členem do MAS Pošumaví

5)     Závěrečný účet  za rok 2005

6)     Zprávu o hospodaření obce za rok 2005

7)     Změnu rozpočtu obce  dle přílohy rozpočtové opatření č.2

Příjmy se zvyšují o+176 276,60 Kč po změně 2 306 571,60 Kč

Výdaje se zvyšují o + 77 081,20 Kč po změně 2 099 751,20 Kč

8)     Zabývat se získáním lesních pozemků po p. Štauberová od současného majitele  pana Hynara do majetku obce  - darovací smlouvou

9)     Zápisy v kronice obce  za rok 2003,2004,2005  

 

 

Ukládá:

 

1)     Projednat výši příspěvku na výstavbu lávky ve Velkých Hydčicích

na dalším veřejném zasedání v měsíci září.

      2)  Obeznámit místní občany se službami poskytovanými Charitou v

           Horažďovicích

 

 

 

Předseda komise                                                                  Členové komise

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ