USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 3.4.2006 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 3.4.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 3.4.2006

Usnesení č.1/2006 z veřejného zasedání ZO dne 3.4.2006

 

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

1)     program zasedání

 

2) návrhovou komisi ve složení: předseda Kordíková Marie, členové Novák Milan, Štípek Vojtěch. Členové jsou zároveň ověřovateli zápisu.

 

3)     rozpočtový výhled splácení úvěrů u KB Klatovy do jejich úplného vyrovnání

4)     Jednorázovou odměnu pro členy komisí a výborů, za každé členství v komisi 1 000,-Kč, za členství ve stavební komisi 5000,-Kč

Odměny budou vyplaceny (dle přiloženého zápisu) za měsíc duben.

5)     Prodej ribstole za 500,-Kč – ribstol se nevyužívá

 

 

 

Neschvalují:

 

1)       navýšení odměn pro zastupitele obce  podle nařízení vlády 50/2006.

2)       navýšení limitu pokladny

 

 

 

 

 

předseda komise                                                                členové komise

 

 

 

 

 

starosta obce                                                                         místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ