USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č.6 DNE 27.12.2005 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č.6 DNE 27.12.2005

Usnesení z veřejného zasedání č.6 dne 27.12.2005

Usnesení z veřejného zasedání č.6

dne 27.12.2005

Zastupitelé obce schvalují:

1) Program zasedání

 

2) Návrhovou komisi ve složení:

 

3) Vytvoření školského obvodu  pro školy: Komenského 211 a Blatenská 540, které spravuje město Horažďovice

 

4) Odprodej části pozemku 640/1 p. Ušiakovi dle zaměření a kupní smlouvy, které zajistí a uhradí kupující. Cena pozemku bude 10Kč/m2

 

5) Prominutí poplatku za odvoz domovního odpadu pro domácnosti připojené na plyn do konce roku 2005. Poplatek se promine na základě žádosti předložené občanem a doložením potvrzením plynáren o připojení plynoměru na dobu 3 let

 

6) Smlouvu s městkou knihovnou Horažďovice o poskytování regionálních služeb

 

7) Úpravu rozpočtu na rok 2005:

Upravené příjmy sníženy o : 139 155,-

Upravené výdaje sníženy o   308 952,84,- 400tis. – účetní operace

 

 

8) Rozpočet na rok 2006. Příjmy 2 118.10 Kč

                                         Vydání 2 267.80 Kč

                                        Schodek   149.70 Kč

Na BÚ zůstatek 321 353,82 Kč

Schodek rozpočtu bude vyrovnán z rezervy na BÚ.

 

Navrhují.

Osazení zrcadla na místní komunikaci u č 13

Pronájem kontejneru na papír

Likvidaci skládky hřbitovního odpadu u hřbitova a náklady vyúčtovat nájemcům hrobových míst.

 

Berou na vědomí: Usnesení ze zasedání.

Předseda komise                 starostka obce                              členové komise

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ