USNESENÍ Č.2 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO 22.5.2005 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Č.2 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO 22.5.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení č.2 z veřejného zasedání ZO 22.5.2005

Veřejné zasedání ZO dne 22.4.2005

 

 

Program:

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise

3) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě č.11400121

4) Informace občanům

5) Diskuse

6) Usnesení

7) Závěr

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 22.4.2005

 

1)    Starostka obce zahájila zasedání. Zastupitelé se sešli v počtu 4 a zasedání tak bylo usnášení schopné.

 

2)    Zastupitelé jednohlasně schválili  návrhovou komisi ve složení: předseda Novák Milan, členové Štípek Vojtěch, Zdeněk Josef.

 

3)     Starostka seznámila přítomné s tím, že obec požádala o odložení termínu závěrečného hodnocení výstavby plynovodu v obci. SFŽP ČR obci vyhověl a dodatkem č.2 ke smlouvě č. 11400121 termín odložil do 01/2006. Zastupitelé tento dodatek jednohlasně schválili.

 

4)    Protože se zasedání nezúčastnil žádný občan. starostka požádala zastupitele, aby obcházeli jednotlivé občany a vysvětlili jim nutnost připojení na plyn, aby obec nemusela vracet dotaci, která byla obci poskytnuta na výstavbu plynovodu.

 

5)    Diskuse se nekonala.

 

6)    Usnesení přečetl pan Novák Milan.

 

7)    Starostka zasedání ukončila.

 Zapisovatel:                                                                     Ověřovatelé zápisu:

 

 

Usnesení č.2 z veřejného zasedání ZO 22.5.2005

 

Zastupitelé obce schvalují:

1)  Program zasedání

2)  Návrhovou komisi ve složení:  předseda - Novák Milan, členové – Štípek Vojtěch, Zdeněk

     Josef. Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3)  Dodatek č.2 ke smlouvě č.11400121 o poskytnutí finanční podpory ze dne 18.9.2002

     ve znění dodatku č.1 ze dne 12.12.2003

 

Berou na vědomí:

Usnesení č.2 z veřejného zasedání.

Předseda komise                                                                                Členové:

Starostka obce:                                                                             Místostarostka: 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ