INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ 2. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ 2. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky

 

INFORMACE

 

o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky

 

 

 

 

 

Starosta  obce  podle § 34 odst.1  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

 

o z n a m u j e  :

 

1. 2. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční

 

                        v pátek     dne 25. ledna 2013          od 14.00   do  22.00 hodin

                        v sobotu   dne            26. ledna 2013          od   8.00   do  14.00 hodin

 

2. Místem konání 2. kola volby prezidenta republiky

 

    ve volebním okrsku č. 1

    je volební místnost  (adresa)  Obecní úřad Hejná - Hasičská zbrojnice

    s víceúčelovým kulturním centrem na návsi obce Hejná bez čp.

    

 

 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky   

     platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České   

     republiky. Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství České republiky stanovenými doklady,  

     nebude mu hlasování umožněno.

    

4. Ve dnech 2. kola volby prezidenta republiky volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

 

 

 

 

V Hejné        dne 14.1.2013                                                                    Milan Novák

                                                                                                                 starosta

                            

 

 

 

 

                                                                razítko OÚ

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ