USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 6.8.2002 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 6.8.2002

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 6.8.2002

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva dne 6.8.2002 v Hejné

 

 

Zastupitelé obce Hejná:
Schvalují      

            program zasedání

            zapisovatele, dva ověřovatele a předsedu návrhové komise

            stavební úpravu domu čp. 11 p. Francl

           spolupráci s městskou knihovnou v Horažďovicích a uzavření 

            smlouvy o poskytování regionálních služeb

            roční zápis v kronice obce

            prodej obecního pozemku manželům Kubičkovým a stanovují cenu

            pozemku na 10 Kč za m

            zaplacení fa.neinvestičních nákladů škol v Horažďovicích

            připadajících na 1 žáka pouze ve výši zálohy  42 000, Kč

 

Stanovují

            7 členů zastupitelstva pro komunální volby v roce 2002     

    

Nevyjadřují se

             ke stavbě větrné elektrárny na pozemku p. Francla se OZ vyjádří až ke stavebnímu řízení

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ