VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 25.6.2002 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 25.6.2002

Veřejné zasedání 25.6.2002

Veřejné zasedání 25.6.2002 

Informace občanům

 

Nákup druhého počítače do kanceláře 17 000,-Kč

Domovní odpady- kontejner na návsi je pouze na domovní odpad

Černé skládky - zákaz vyvážení odpadů na pozemky i vlastní týká se  i              

stavebního odpadu

Železný šrot  - zákaz ukládání vraků aut do železného šrotu na návsi, likvidace   

1 vraku stojí 1000,-  Kč obec přišla o 2000,-Kč výtěžek z prodeje

žel. Šrotu se používá na financování Dětského dne a Mikulášské

nadílky

Krádež dřeva na návsi – hasiči přivezli dřevo na táborák při stavění máje a na

Táborák  na dětský den  někdo dřevo ukradl a při tom naplnil

Kontejner na návsi stavebním odpadem

Hasiči – zúčastnili se dvě družstva  - v Třebomyslicích se umístnili na 1. a 2.

místě  v Nalžovských horách se umístnili na 8. a 12. místě

zakoupena trička  a čepice pro druhé družstvo za 900,-Kč

nápisy na trička pro obě družstva 1100,- Kč

občerstvení na obě soutěže a startovné 1100,- Kč

dále se kupovali pohonné hmoty, překlady nad vrata ke zbrojnici, malta, platila se revize hasicích přístrojů a oprava 1 hasicího prřísroje, 1 hasicí přístroj se zakoupil nový, celkem bylo na hasiče vydáno 12000,-Kč

 Čistění požární nádrže – 15.6. zúčastnili se za hasiče Štípek Vojtěch a Zdeněk Stan. a mlá

            dež.

 Dětský den – připravila kulturní komise   OÚ p. Hnídková , Nováková, Šatrová Iva, pomáhali

            i další občané, p.Šatrová Helena Mottl Pavel, Novák Milan Štípek Vojtěch Hnídek

            Petr Kordíková Marie Štípková Jana st.           

            Kulturní program – Pavel Justich

            Občerstvení zajistili manželé Musilovi

            Vyúčtování nákladů – Ze sousedského pos. 5015,-Kč

                                                 z Mik. nadílky           5972,40 díky m. Špirochvým aP Mottlovi

                                                 na dětský den ještě přispěli manželé Ozimkovi

                                příjem  celkem 11478,40Kč

                                výdaje  celkem   8036,20Kč

                                zůstatek              3451,20Kč použije se na Mik. nadílku let.roce

            Vyúčtování je k nahlédnutí u p. Novákové na OÚ                                              

Hospodaření v lesích – náklady v lesích jsou v letošním roce vyšší než je příjem z prodeje

              dřeva díky tomu, že jsme v letošním roce vyřezávali plevelné dřeviny, které se ně-

              kolik let nevyřezávali. V Pucence jsme nedostali povolení  od odboru Životního

              prostředí těžit dřevo, to obec omezuje ve využívání lesa a měli bychom dostat od

              okresního úřadu odškodnění. Požádáme o dotace na zalesňování, tak doufám, že se

              schodek v hospodaření v lesích trochu vyrovná.

Sekání po obci  Václav Kohout, údržba hřbitova Bohuslav Bečvář
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ