ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 2.1.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 2.1.2003

Zápis z veřejného zasedání dne 2.1.2003

Usnesení z veřejného zasedání dne 2.1.2003

Obecní zastupitelé schvalují:

 

          Program zasedání          

          Návrhovou komisi ve složení – předseda  Kordíková Marie

                                                             Členové  Novák Milan

                                                                            Štípek Vojtěch

          Rozpočtové provizorium

         Předseda komise:                                                                             členové:

        starostka obce:

 

 Zápis z veřejného zasedání dne 2.1.2003

 

 

1.      Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné , zastupitelé se sešli v plném počtu prohlásila zasedání za usnášení schopné.

2.     Návrhovou komisi ve složení předseda Kordíková Marie, členové Novák Milan, Štípek Vojtěch zastupitelé schválili jednohlasně.Členové návrhové komise budou zároveň ověřovateli zápisu.

3.     Předseda finančního výboru seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2003 ..Návrh rozpočtu, který sestavil finanční výbor  starostka doporučila ještě upravit. Proto byl tento návrh jednohlasně schválen jako rozpočtové provizorium.

4.     Do diskuse se z občanů nikdo nepřihlásil a tak starostka obce informovala občany o zastavení prací na výstavbě plynovodu do doby než přestane mrznout.

5.     Usnesení ze zasedání přečetla paní Kordíková Marie . Zastupitelé vzali usnesení na vědomí.

6.      Starostka obce poděkovala občanům za pozornost, popřála jim do nového roku hodně zdraví a úspěchů a zasedání ukončila.

         Zapisovatel:                                                                       Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

                                                    Starostka obce: 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ