ŽÁDOST O PODÁNÍ INFORMACE O MÍSTĚ POBYTU OBČANA | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ŽÁDOST O PODÁNÍ INFORMACE O MÍSTĚ POBYTU OBČANA

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Žádost o podání informace o místě pobytu občana

Žádost o podání informace o místě pobytu občana


(žadatel – občan)


Žádost je podána u OÚ Hejná

Údaje o žadateli:

Jméno a příjmení        _________________________________________________________


Rodné číslo                 _________________________________________________________


Občanský průkaz          ________________________________________________________


Místo trvalého pobytu  ________________________________________________________

 


Obsah žádosti – údaje o osobě, jejíž místo pobytu ohlašovna zjišťuje

Jméno a příjmení ____________________________________________________________

Rodné příjmení    ____________________________________________________________


Datum narození _____________________Místo narození___________________________________

Rodné číslo ______________________

Další žadateli známé údaje k hledané osobě ( údaje o manželovi, rodičích a pod.)

 

 

Důvod podání žádosti ________________________________________________________________


Datum podání žádosti ohlašovně _____________________

POZNÁMKA:
za vydání písemného sdělení o pobytu občana vybere ohlašovna správní poplatek 20 Kč.

===================================================================

 

 

                                                                                                            Úředně ověřený podpis
                                                                                                                žadatele – občana


POZNÁMKA:
úředně ověřený podpis není nutný,pokud občan podepisuje žádost před pracovníkem ohlašovny a prokáže se občanským průkazem.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ