FORMULÁŘE-ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

FORMULÁŘE-ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Formuláře-žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytování informací dle

zákona č.106/19999 Sb.

 

 

Žádost je podána u ohlašovny Obecního úřadu v Hejné

ÚDAJE O ŽADATELI :

Právnická osoba ---------------------------------------------------

(firma nebo organizace)

Jméno a příjmení --------------------------------------------------

rodné příjmení -----------------------------------------------------

Rodné číslo ---------------------------------------------------------

Občanský průkaz ---------------------------------------------------

Místo trvalého pobytu ----------------------------------------------

OBSAH ŽÁDOSTI :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důvod podání žádosti :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum podání žádosti :----------------------------------

 

Poznámka :                                                                                                                                           Úředně ověřený podpis

Úředně ověřený podpis není nutný, žadatele - občana

pokud občan podepisuje žádost před

pracovníkem ohlašovny a prokáže                                                                                                    ----------------------------------------

totožnost občanským průkazem                                                                                                               jméno a příjmení

 

 

Razítko podatelny:

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ