VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ DNE 25.4.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ DNE 25.4.2003

Veřejné zasedání OZ dne 25.4.2003

1) Veřejné zasedání zahájila starostka obce Růžena Zdeňková a přivítala všechny přítomné. Prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

 

2) Navržena byla návrhová komise ve složení :

předseda-Marie Kordíková

členové- Vojtěch Štípek

             Milan Novák

Navržená návrhová komise byla jednohlasně schválena. Členové návrhové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

 

3) Požadavek města Sušice přednesla starostka obce Hejná. Po důkladném projednání byl požadavek finančního příspěvku jednohlasně zamítnut.

 

4) Požadavek města Horažďovice přednesla také starostka obce Hejná Růžena Zdeňková, která je úzce seznámena s problematikou LSPP po jednání na MěÚ Horažďovice. Po důkladném projednání byl příspěvek na LSPP V Horažďovicích jednohlasně zamítnut. Obecní zastupitelstvo zajistí petici pro občany.

 

5)  Plynofikace-starostka seznámila občany se situací výstavby plynu v obci - po stálých stížnostech byla vyměněna parta na zemní práce. Silnice-oprava silnic v obci není zcela dokončena. Je třeba dokončit reklamace po zimě.

 

6)  Požární nádrž-je plná písku,je třeba vyčistit  a upravit jímky

 

7) Usnesení-přečetla paní Kordíková. Obecní zastupitelstvo usnesení jednohlasně schválilo

 

8) Starostka obce poděkovala přítomným za účast a veřejné zasedání ukončila

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ