3/2001 O VYMEZENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

3/2001 O VYMEZENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

3/2001 O vymezení místních komunikací

Vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška o vymezení místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.


Obecní zastupitelstvo vydává v souladu s § 44 odst. 2 písmene d, § 16 a § 24 zák. č.128/2000 Sb., o obcích  a na základě § 24 odt. 6 zák č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1

     Na následujících místních komunikacích se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
1.  Komunikace č.22 z obce do Luha.
2.  Komunikace č.23 od čp.77 k výkrmně vepřů.
3.  Komunikace č. 4 od čp. 4 k čp. 100
4.  Komunikace č. 9 na Radvance pod lesem

     Přílohou této vyhlášky je Pasport místních komunikací.

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2001

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ