UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Upozornění pro občany

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Obec Hejná vyhlašuje PRODEJ POKÁCENÝCH STROMŮ U KOSTELA, které pokácí odborná firma v průběhu března.

Prodej se uskuteční obálkovou metodou

JEDNÁ SE O JAVOR A LÍPU

 minimální vyhlášené ceny jsou:

 JAVOR (cca 4 m3) …… 1 000,-Kč

 LÍPA  (cca 3 m3) ………… 750,-Kč.

 

Obálky mohou občané podávat v kanceláři OÚ

 v úředních hodinách tj.pondělí a středa 8.00-18.00 hodin

 

ZAČÁTEK PODÁNÍ ………………….. středa 29.2.2012

UKONČENÍ PODÁNÍ…………….…pondělí 12.3.2012

 

Obálka musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště a částku, kterou občan nabízí za pokácené dřeviny.

Pracovnice OÚ zapíše na obálky datum a čas, kdy byla obálka doručena. ZO obálky otevře za přítomnosti občanů v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice 12.3.2012 v 18.00 hodin a vyhodnotí nejvyšší podání.

 

V případě dvou stejných nabídek vyhraje ten zájemce, který svoji nabídku podal dříve

 

Ten kdo získá dřevo musí okolní terén uvést do původního stavu, jak to bylo před pokácením včetně větví a dřevní hmoty.

starosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ