USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ 11.12.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ 11.12.2003

Usnesení z veřejného zasedání OZ 11.12.2003

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva dne 11.12.2003

Zastupitelé schvalují:

Program zasedání

1) Návrhovou komisi ve složení – předseda Kordíková Marie, členové Novák Milan, Štípek Vojtěch (členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu)

2)Upravený rozpočet na rok 2003 příjmy – 2 519 400,- +8117 převod 890 000,-

vydání - 3 239 060,- + 8124 úvěr 184 800,-

Jednotlivé položky jsou schváleny dle přílohy.

Celkem: příjmy 3 409 400,- vydání 3 423 860,- rozdíl 14 460,- bude vyrovnán z BÚ.

3) Rozpočet na rok 2004 příjmy – 1 337 550,-

vydání – 1 661 840,- + 8124 úvěr 184 800,-

celkem vydání – 1 864 640,-

Částka 142 946,- bude uhrazena z BÚ, stav účtu k 9.12. – 193 984,-Kč

Částka 384 144,- bude uhrazena z dotačního účtu.

Jednotlivé položky jsou schváleny dle přílohy.

4) Rozpočet svazku obcí na rok 2004 příjmy – 33 066 000,-

vydání – 33 066 000,-

a rozpočtové změny k 31.10.2003 dle přílohy

Rozpočet je vyrovnaný. Jednotlivé položky jsou schváleny dle přílohy.

5) Nákup pozemku od paní Štauberové p.č. 290/1f 40m2/ 10,-Kč. Pozemek zasahuje do požární nádrže.

6) Zrušení odměn panu Milanu Krejčímu od prosince 2003 , z důvodu trvalé neúčasti v zastupitelstvu

7) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 11400121 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

 

 

předseda komise                                               členové komise

                                starostka obce

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ