USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO DNE 22.7.2010 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO DNE 22.7.2010

Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 22.7.2010

Usnesení z veřejného zasedání dne 22.7.2010

 

 

Návrhová komise – předseda –Marie Kordíková

                                    členové – Jitka Hnídková

                                                   - Rajmund Ušiak

 

ZO schvalují : a) úpravu rozpočtu-rozpočtové opatření č.5 - Všemi hlasy

                       b) stanovení počtu členů do ZO Hejná na roky 2010-2014 na

                           7 členů ZO - Všemi hlasy

                       c) dotace na opravu místních komunikací z MMR v celkové výši   

                          7,074 mil Kč a dotaci na hasičskou zbrojnici ve výši 1 796 965,-

                         1,796965 mil Kč. – Všemi hlasy

                       d) Žádost na pracovní úřad o pracovníka na veřejně prospěšné

                          práce, které bude vykonávat pro obec  - Všemi hlasy

 

 

ZO neschvalují :    -

 

 

 

ZO navrhují -

ZO se usneslo, že se napíše informaci pro občany, aby věděli, že poškozené stromy u hřbitova  nehynou sami , ale že to byl zásah lidské ruky.

 

  

 Marie Kordíková                                                   Jitka Hnídková

předseda komise                                                      Rajmund Ušiak

                                                                                           členové

 

 

 

Milan Novák

starosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ