USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO 3.5.2010 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO 3.5.2010

Usnesení z veřejného zasedání ZO 3.5.2010

Usnesení z veřejného zasedání dne 3.5.2010

 

 

Návrhová komise – předseda –Růžena Zdeňková

                                    členové – Jitka Hnídková

                                                   - Rajmund Ušiak

 

ZO schvalují :

a)     Odměnu pro SDH Hejná za pálení paseky v Kovářovce 15.000,-Kč. Pro 4 hlasy – Novák, Hnídková,  Zdeňková, Musil . Proti 1 hlas – Ušiak., Zdržel se 0 hlasů.

b)    Projekt na ČOV pro čp.87 a sepsání smlouvy o vypouštění vod z ČOV na obecní pozemek – p.Ušiak Pavel . Pro 4 hlasy – Novák, Hnídková, Zdeňková, Musil. Proti 0 . Zdržel se  1 hlas – Ušiak Rajmund.

c)     Postoupit stížnost p. J. Šípa na odstřely v lomu firmě Hasit.

d)    Odměnu za sečení po obci – za 1 posekání obce 4.000,-Kč

e)     Koupi postřikovače na potok

f)      Prodej štěrku z navážky 3 m3 za 150,-Kč panu Jakoubkovi z Boubína.

g)     Proplacení jízdy os. automobilem p. Petru Štípkovi do Klatov na školení strojníků 2 jízdy

h)    Rozpočtové opatření č. 1/2010 a 2/2010

 

 

 

ZO neschvalují :    -

 

 

 

Růžena Zdeňková                                                     Jitka Hnídková

předseda komise                                                      Rajmund Ušiak

                                                                                           členové

Milan Novák

starosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ