USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 19.3.2010 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 19.3.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z veřejného zasedání dne 19.3.2010

Usnesení z veřejného zasedání dne 19.3.2010

 

 

Návrhová komise – předseda –Marie Kordíková

                                    členové – Jitka Hnídková

                                                   - Rajmund Ušiak

ZO schvalují :

1)    Nákup počítačového programu na mapy za cenu 7 000,-Kč

2)    Stavbu přístřešku na hřišti na „Drahách“ ze starého krovu

3)    Provozní řád internetu

4)    Vývoz odpadu od hřbitova-provede F.Šašek Velké Hydčice 80

5)    Úpravu rozpočtu na financování dokončení 1 etapy Has.zbrojnice z 506 tis.na 550 tis. a navýšení rozpočtu na financování opravy místních komunikací Hejná 1-projekty ve výši 48 tis.

6)    Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z Podprogramu 217117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní, nebo jinou pohromou na opravu místních komunikací Hejná 1, p.č.1255/1

7)    Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z Podprogramu 217117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní, nebo jinou pohromou na opravu místních komunikací Hejná 1, p.č.890/4, 891/2

8)    Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z Podprogramu 217117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní, nebo jinou pohromou na opravu místních komunikací Hejná 1 , p.č.1269/1, 11/2

9)    Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z Podprogramu 217117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní, nebo jinou pohromou na opravu místních komunikací Hejná 1, p.č.1277/1

10)      Uzavření mandátní smlouvy s firmou Dotační centrum s.r.o., Červené Poříčí 39, 340 12 Švihov – za účelem přípravy výběrového řízení na zhotovitele díla v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR na akci „ Oprava místních komunikací Hejná 1“. Odměna za vykonanou administraci ve výši 25 000,-Kč včetně DPH.

11)      Výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu dle §12 ods. 3) zákona č.137/2009 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce s názvem „Oprava místních komunikací Hejná 1“

Do výběrového řízení na zhotovitele díla budou osloveny následující firmy:

- PROTOM,stavební obchodní společnost, Písecká 290, Strakonice

- Šindler, důlní a stavební spol. s r.o., Nádražní 8, Praha

- Josef Jůn - DŘEVO TRANS, Drahonice 46, Vodňany

- STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 1, Jihlava

- Reno Šumava a.s., Pražská 326, Vlachovo Březí

12)      Hodnotící komisi za účelem stanovení zhotovitele díla na akci : „Oprava  místních komunikací Hejná1“ ve složení Rajmund Ušiak, Vlastimil Musil, Jitka Hnídková, Růžena Zdeňková a Milan Novák. Náhradníky byli jmenováni: Jaroslav Bečvář, Martin Novák, Václav Šatra, František Hodánek, Petr Hnídek.  

 

 

 

 

Neschvalují:

               Stavbu přístřešku na hřišti na „Drahách“ z kulatiny.

 

 

 

 

Předseda komise                                          starosta obce

 

Členové komise

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ