SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

 

 

 

Vydává:                           Obec Hejná              

Zpracoval:                       Finanční výbor

Kontroloval:                    Milan Novák starosta obce

Datum vydání:                 28.12.2009

Počet stran:                      2 + přílohy

Schváleno:                       28.12.2009

 

 

 

 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám tento

 

 

vnitřní předpis

 

o poskytování cestovních náhrad.

 

  1. Obec nevlastní automobil, z toho vyplývá, že zaměstnanci a osoby pověřené starostou nebo místostarostou obce budou používat vlastní osobní automobil.

Vyplácení náhrad  za používání silničních motorových vozidel bude dle platné vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí §189 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce vždy na příslušný rok.

Pro uznání těchto náhrad musí zaměstnanec a pověřené osoby dodat  technický průkaz náležící k osobnímu automobilu.

Obec není povinna platit tyto náhrady v plné výši.

 

 

  1. Při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, při cestách mimo pravidelné pracoviště, při cestách v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, přeložení, při přijetí zaměstnance do zaměstnání v pracovním poměru a při výkonu práce v zahraničí se postupuje podle příslušných ustanovení zákoníku práce, předpisů vydaných k jeho provedení a tohoto vnitřního předpisu.

 

 

  1. Při tuzemských pracovních cestách přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty stravné dle platné vyhlášky.

Vyšší stravné než je částka stanovená zákoníkem práce nebo prováděcím právním předpisem k němu vydaným, může sjednat zaměstnavatel se zaměstnancem před vysláním na pracovní cestu, nebo ji může určit zaměstnavatel před vysláním na pracovní cestu; k tomuto sjednání nebo určení výše stravného je za zaměstnavatele oprávněn starosta obce nebo místostarosta obce.

 

 

  1. Zaměstnanci, kterému je během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, může zaměstnavatel stravné krátit za každé uvedené jídlo až o hodnotu

a)      70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)      35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však            18 hodin,

c)      25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Konkrétní míru krácení stravného v případech uvedených v předchozí větě může sjednat zaměstnavatel se zaměstnancem před vysláním na pracovní cestu, nebo ji může určit zaměstnavatel před vysláním na pracovní cestu; k tomuto sjednání nebo určení míry krácení stravného je za zaměstnavatele oprávněn starosta nebo místostarosta obce.

 

 

  1. Při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci zahraniční stravné určené zaměstnavatelem z výše základní sazby zahraničního stravného stanovené prováděcím právním předpisem vydaným k zákoníku práce. Zaměstnavatel může s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování sjednat před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu nižší základní sazbu zahraničního stravného.

 

 

  1. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu: do zrušení ZO

 

 

  1. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2010

 

                                                              Milan Novák   

                                                              starosta obce Hejná

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ