ZASEDÁNÍ ZO LEDEN 2010 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ ZO LEDEN 2010

Zasedání ZO leden 2010

Zasedání ZO dne 11.1.2010 v 17.00 hodin

 Program: 1) Zhodnocení úkolů ze zasedání 28.12.2009

                  2) Volba návrhové komise

                  3) Zajištění sundání vánoční výzdoby a nákup krizového mobilního  

                      telefonu

                  4) Projednání nabídky firmy Aspida a schválení

                       rozpočtového opatření

                  5) Hodnocení údržby komunikací

                  6) Diskuse

                  7) Úkoly do příštího zasedání

                  8) Usnesení

                  9) Závěr

 

Přítomni : Milan Novák, Jitka Hnídková, Růžena Zdeňková, Marie Kordíková, Rajmund Ušiak, Vlastimil Musil

1)    Starosta obce poděkoval zastupitelům za pomoc při úkolech spojených s chodem obce. P. Hnídková za pomoc a vyřízení záležitosti při úmrtí p. Vrby, p.Ušiak a p. Kordíková při zajištění Vánočního koncertu a p. Musil za zateplení čističky. Za další-je třeba odstranit kolotoč, nechá se na jaro. Zhotovení mříží-p.Ušiak- zhotoví do května 2010. Projednání odstranění oplocenky-ještě nebylo projednáno

2)    Volba návrhové komise-předseda Marie Kordíková, členové: Jitka Hnídková, Rajmund Ušiak. ZO jednohlasně schválilo.

3)    Vánoční výzdoba-sundání zajistí p.Musil. Telefon-krizový telefon je nevyhovující, vybíjí se-je třeba koupit jiný telefon. Starosta se poptá, jestli je možné dostat zdrama od O2 jiný telefon, popřípadě se koupí jiný.

 

4)    Firma Aspida nabídla umístění do časopisu 1/8 stránky o obci Hejná. Cena je 5 753,- s DPH na 3 roky. Obec dostane 30 ks výtisků zdarma. Jinak výtisk bude stát zhruba 40,-Kč. ZO jednohlasně schválilo vydání potřebné částky na reprezentaci do zmíněného časopisu. Starosta přečetl poslední rozpočtové opatření k 31.12.2009. ZO  jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č.13/2009

5)    Komunikace –zimní údržba se daří, obec je dobře uklizená. Je domluveno s p. Plochým a p. Hnídkem ml. plužení komunikací. P. Novák zajistil také plužení a posyp.

6)    Diskuse-p.Zdeňková-k Hasičské zbrojnici je málo klíčů, všechny se poztrácely.

7)    Úkoly do příštího zasedání-1)zajištění klíčů k Has.zbrojnici, aby je měli jen pověřené osoby, stačí jen tři klíče.

2)Nahlásit do Plzně nepojízdnost Avie na 3 měsíce

3)Svolat zástupce hasičů

4)Projednání oplocenky-termín březen 2010

5)Zakoupení stmívače na veřejné osvětlení

6)Fiala-přepojení osvětlení na hřišti-termín březen 2010

8) Usnesení-předsedkyně návrhové komise přečetla usnesení a ZO usnesení   

               Jednohlasně schválilo.

9)    Závěr-starosta všem přítomným poděkoval za účast a zasedání ukončil

 

 Zastupitelé:                                                  Starosta obce:

 

                                                       Místostarostka obce:

 

Usnesení ze zasedání dne 11.1.2010

 Předseda :Marie Kordíková

Členové : Jitka Hnídková

                 Rajmund Ušiak

 

ZO schvaluje:

1)    Vydání finanční částky na reprezentaci pro firmu Asdpida

2)    Rozpočtové opatření č. 13/2009

 

  

Předseda:                                                      členové:

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ