ZASEDÁNÍ ZO 11/2009 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ ZO 11/2009

Zasedání ZO 11/2009

Zsedání ZO dne 23.11.2009 v 17.00 hodin

 

Program: 1.) Odstoupení starostky z funkce

                 2.) Hasiči – odměny za sečení, Avii a střechu

                 3.) Sociální péče pro seniory

                 4.) Zahájení inventury obce za rok 2009-11-23             

                 5.) Pozastavení trhacích prací v lomu

                 6.) Rušení katastrálních úřadů

                 7.) Příspěvek na Hasičský ples

                 8.) Různé

 

Zápis ze zasedání:

 

Přítomni: Růžena Zdeňková, Jitka Hnídková, Milan Novák, Marie Kordíková,  Vlastimil Musil

 

1.)  Starostka obce Růžena Zdeňková předložila ZO svoji rezignaci na funkci starostky obce Hejná a to ze zdravotních důvodů. Mandát člena zastupitelstva bude vykonávat do konce volebního období.

Zastupitelé vzali na vědomí odstoupení starostky obce z funkce. Volba starosty proběhne 7.12.2009 od 18.00 hodin na Veřejném zasedání ZO. Zastupitelé se usnesli, že pověřují místostarostku Jitku Hnídkovou prováděním veškerých finančních transakcí a podpisů plateb.

2.)  Zastupitelé rozhodli, že vzhledem k tomu, že starosta SDH Hejná nebyl  schopen po dva roky dodat doklady na materiál, který byl spotřebován na nástřik Avie, v příštím roce na to nebude obec již brát zřetel. Lhůtu pro dodání dokladů, jako nejzazší termín, ZO stanovují do 15.prosince 2009.

3.)  Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Charity Horažďovice, který řeší financování služeb pro seniory. Zastupitelé rozhodli, že tuto problematiku budou řešit ještě v dalších zasedáních.

4.)  Dnes v 19.00 hodin byla zahájena inventura. Inventurní komise si převzala potřebné dokumenty. Fyzicky bude dokončena až po volbě nového starosty.

5.)  Zastupitelé se seznámili s tím, že trhací práce budou zastaveny v nově otevřeném dobývacím prostoru do vyřešení problematiky Báňským úřadem.

6.)  Starostka seznámila ZO s tím, že budou rušeny katastrální úřady Horažďovice a Sušice. Obec zaslala protestní dopis hejtmance Plz. Kraje spolu s ostatními obcemi.

7.)  ZO rozhodli přispět do tomboly na Hsičský okrskový ples částkou 500,- Kč.

8.)  20.12.2009 bude vánoční koncert v kostele v Hejné. Mikulášská nadílka bude 5.12.2009, pro děti je připraveno divadélko z Č Budějovic, koledy zazpívá M.Polata se svojí skupinou. Bude se podávat svařené víno a pro děti čaj.

 

Starostka obce                                                                   místostarostka obce 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ