ZASEDÁNÍ ZO 10/2009 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ ZO 10/2009

Zasedání ZO 10/2009

Zasedání ZO č.11 dne 19.10.2009

 

Přítomni:  Růžena Zdeňková, Jitka Hnídková, Marie Kordíková, Milan

                   Novák, Rajmund Ušiak, Vlastimil Musil

 

Zápis ze zasedání.

 

1)    starostka obce seznámila ZO s tím, že při likvidaci kůrovce v Mezihoří obec omylem vykácela 45 stromů v soukromém lese pana Luďka Kohouta ze Strakonic. Pan Kohout chce buď náhradu, nebo obci prodat celý les i s přilehlou loukou. Zastupitelé obce se přiklánějí ke koupi lesa s loukou, pokud by majitel přistoupil na cenu do 60tis, V opačném případě by obec zaplatila sjednanou náhradu. Jednáním byl pověřen lesní hospodář Jaroslav Kuberna.

2)   Starostka obce se bude informovat na podmínky putujícího kontejneru na sběr elektro odpadu.

3)   Zastupitelé obce se seznámili s plněním rozpočtu sestaveného k 30.9.2009

4)   Starostka seznámila ZO s výsledkem výběrového řízení na stavbu hasičské zbrojnice. Výběrové řízení vyhrála firma Zetes KT Klatovy. Druhá byla firma Profesional Building Nevřeň, třetí Stazap Velké Hydčice, čtvrtá AV Progres Plzeň. Firma PP servis Procházka Plzeň byla vyřazena, nedodala veškeré podklady pro výběrové řízení.

5)  Zastupitelé obce schválili, že mříže vyrobené do oken kostela v Hejné p.Rajmundem Ušiakem zaplatí obec ze svého rozpočtu a poskytne je jeko dar církvi. Mříže se zhotoví během roku 2010.

6)   Zastupitelé obce  schválili změnu rozpočtu provedenou starostkou obce k 1.10.2009 a  upravili  rozpočet 19.102009. Tuto změnu zároveň schválili.

 

 

 

starostka                                                                                       zastupitelé

 

 

 

místostarostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ