ZASEDÁNÍ ZO 8/2009 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ ZO 8/2009

Zasedání ZO 8/2009

Zasedání ZO č. 10 dne 24.8.2009

 

 

 Program zasedání -   úprava rozpočtu

 

Přítomni: Zdeňková Růžena, Kordíková Marie, Novák Milan, Hnídková Jitka,

                      Musil Vlastimil, Ušiak Rajmund

 

Návrh úpravy rozpočtu:

 

Příjmy:

Dotace na Czech Point             pol 4116                              +79 837,-

Dotace na hasičskou zbrojnici  pol 4222                              - 250 000,-

Půjčka na zbrojnici                   pol                                    - 1 000 000,-

 

 

Výdaje:

Nákup kopírky                pol 5137   par 6171                        +7 210,-

Počítač sestava                pol 5137   par 6171                       +82 926,-

Splácení úvěru                pol 8124                                       -190 000,-

Úrok z úvěru                   pol6121    par 5512                      -  70 000,-

Stavba zbrojnice             pol 6120   par 5512                       -800 000,-

Brigádníci les                 pol 5021   par 1031                          -10 000,-

Oprava cesty Luh           pol 5169   par 2219                          -40 000,-

 

 

Usnesení č.7 dne 24.8.2009

 

Starostka obce seznámila zastupitele s důvody , proč je nutné upravit rozpočet. ZO vzali důvody úpravy na vědomí a návrh úpravy rozpočtu schvalují v plném rozsahu.

 

Starostka                                                                                 Zastupitelé

 

 

 

Místostarostka

 

Zasedání ZO dne 31.8.2009

 

Přítomni:Zdeňková Růžena, Novák Milan, Hnídková Jitka,Ušiak Rajmund,

                  Kordíková Marie. Musil Vlastimil

Zápis:

Starostka obce seznámila ZO:

1)      Kácení kůrovcového dřeva v Kozníku – bylo podáno udání, že obec dřevo nezpracovává  životnímu prostředí v Horažďovicích, i když se dřevo již zpracovávalo a odváželo

2)    Pan Miloslav Šatra Písek (chalupář č.27) na podnět Ivy Šatrové č.67 podal udání Polici ČR, že obec neoprávněně upravuje podmáčenou cestu v délce 80m, vykopanou zeminou a kamením. Policii ale bylo nahlášeno, že jde o nebezpečný odpad. Kontrolou ze životního prostředí Horažďovice bylo zjištěno, že se o nebezpečný odpad nejedná. Přesto byla věc předána k dořešení inspekci ŽP Plzeň..Starostka oznámila ZO, že obec bude nucena postupovat podle zákona o odpadech a zákona o nakládání s odpadními vodami i případech týkajících se jednotlivých občanů. Občané budou vyzváni k odstranění nezákonného stavu pokud neuposlechnou bude věc postoupena nadřízeným úřadům, popřípadě Polici ČR.

3)    Výstavba zbrojnice je ve fázi výběrového řízení. Předpokládané zahájení je září. žádost o dotace se bude podávat do lednového termínu 2010. Termín září 2009 se nestihl z důvodu zpoždění dodání projektu Ing. Lejskem.

4)    Šíp Petr č.73 požádal obec o povolení uložení odpadního kanálu z domovní čističky do obecní komunikace. Chtěl by ale finanční spoluúčast obce. Jelikož obec v současné době neplánuje výstavbu kanalizace ZO doporučují souhlasit s uložením kanálu ale bez spoluúčasti. Záměrem obce nejprve postavit požární zbrojnice s klubovnou.

5)    Povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu bylo zastaveno z důvodu podání odvolání paní Kůrkové z V. Hydčic, jako majitelky  sousedního pozemku.

6)    Plánovaná úprava komunikace do Luha  na cyklostezku byla odsunuta na příští rok. Ve spolupráci s AgeAkcentem, obcí Nezamyslice a Muzeem Šumavy Sušice bude vypracován projekt na turistickou trasu odbočující z cyklo-trasy přes obec Hejná, Nezamyslice zpět na cyklo-trasu. Komunikace do Luha bude řešena při této akci. Na realizaci projektu bude požádáno o finanční podporu družební město Regen v Bavorsku kam cyklostezka vede.

7)    ZO vzali na vědomí úpravu rozpočtu č. 4, kterou provedla starostka obce v rámci kompetence dané ZO.

8)    Zastupitelé obce navrhli uspořádat posvícenecké posezení s domácí zabijačkou. Prase poskytne Lubská zemědělská jako sponzorský dar

9)    Musilová Jaroslava potřebuje opravit záchody v hospodě. O opravu bude požádán Šíp Josef. Zajistí Musil V.

10)  Hasiči rozeberou střechu a krov na připravované zbrojnici. protože nová zbrojnice bude sloužit hlavně hasičům provedou demolici zdarma.

 

 

starostka                                                                                                 zastupitelé

 

 

místostarostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ