ZASEDÁNÍ ZO 6/2009 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ ZO 6/2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zasedání ZO 6/2009

Zasedání ZO dne  8.6.2009

 

Program:

 

Příprava dětského dne

 

Přítomni:

 

Zdeňková Růžena, Novák Milan, Hnídková Jitka, Musil Vlastimil, 

Kordíková Marie, Ušiak Rajmund

 

 

 

Zasedání ZO  č.9 dne 22.6.2009

 

Program:

 

1)   zahájení

2)   schválení program zasedání

3)   schválení návrhové komise

4)   schválení Závěrečného účtu 2008

5)   schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

6)   zbrojnice –přeložka el. přípojky

7)   el přípojka hřiště

8)   rozpočet – sestavování, schvalování, změny

9)   schválení rozpočtového opatření č.2

10)                     vývěsní skříň – Hodánek 10 000,-

11)                     schválit nové pověření starostky obce úpravou rozpočtu do výše 50tis. u jedné položky

12)                     Oprava křovino řezu – informace

13)                     diskuze

14)                     školné

15)                     usnesení

16)                     závěr

 

                                                             Usnesení č.6 ze dne 22.6.2009

 

Přítomni.

Milan Novák, Růžena Zdeňková, Rajmund Ušiak, Marie Kordíková, Jitka Hnídková, Vlastimil Musil

 

 

Usnesení

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

1)   Program zasedání

2)   Návrhovou komisi Kordíková Marie, Hnídková Jitka, Ušiak Rajmund

3)   Závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad

4)   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 – zprávu berou na vědomí a schvalují bez výhrad.

5)   Potvrzují své rozhodnutí ze dne 16.4.2007 – pověření starostky obce úpravou rozpočtu do výše 50tis. u jedné položky  

6)   Rozpočtové opatření č. 2 bez připomínek

7)   Provést přeložení el. přípojky u obecní budovy která se bude demolovat  a uzavřít smlouvu s p. Fialou. na tuto akci vyčlenit 20tis.

8)   Vypracování projektu pro připojení el. na hřiště

9)   Zhotovení vývěsní skříňky poškozené při dopravní nehodě.  – Provede p, hodánek Fr. - částka 10tis

10)   Odměnu brigádníkům za vykonanou práci od 50,- Kč výše, podle obtížnosti práce

  

starostka

 

                                                                                                    místostarostka

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ