VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ 5/2009 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ 5/2009

Veřejné zasedání OZ 5/2009

Zasedání ZO dne 4.5.2009

Přítomni: Zdeňková Růžena, Kordíková Marie, Novák Milan

 

Nepřítomni: Musil Vlastimil, Ušiak Rajmund, Hnídková Jitka

 

 

Program:

 

1)     Zahájení

2)     Volba návrhové komise

3)     Odstoupení Vojtěcha Štípka ze ZO

4)     Způsob volby předsedy kontrolního výboru

5)     Volba předsedy kontrolního výboru

6)     Zrušení poplatku za odpad pro p. Šafránka č.p.45

7)     Různé informace

8)     Diskuze

9)     Usnesení

10)Závěr

 

 

Jelikož se zastupitelé nesešli v dostatečném počtu aby mohli hlasovat, zasedání bylo zrušeno a navržené body programu se budou projednávat na dalším zasedání tj. 18.5.2009

 

 

starostka obce

 

 

 

Zasedání ZO dne 18.5.2009

Přítomni: Zdeňková Růžena, Kordíková Marie, Novák Milan

                  Hnídková Jitka, Ušiak Rajmund 

Nepřítomni: Musil Vlastimil

 

 

Program:

 

1)     Zahájení

2)     Volba návrhové komise

3)     Odstoupení Vojtěch Štípka ze ZO

4)     Způsob volby předsedy kontrolního výboru

5)     Volba předsedy kontrolního výboru

6)     Zrušení poplatku za odpad pro p. Šafránka č.p.45

7)     Rozpočtové opatření

8)     Odměna SDH za umístění v soutěži + příjem dotace

9)     Různé informace

10)Diskuze

11)Usnesení

12)Závěr

 

 

                                         Usnesení č.5 ze dne 18.5.2009

 

 

Zastupitelé obce Hejná schvalují:

 

1)     Program zasedání bez připomínek

2)     Návrhovou komisi ve složení: Kordíková Marie, Novák Milan, Nováková Iveta

3)     Veřejnou volbu předsedy kontrolního výboru

4)     Předsedu kontrolního výboru Jitku Hnídkovou. Zvolena plným počtem hlasů přítomných

5)     Zrušení poplatku za odpad panu Zdeňku Šafránkovi z důvodu jeho dlouhodobé hospitalizace v LDN.

6)     Rozpočtové opatření č.1 dle přiložené přílohy.

7)     Odměnu 800,-Kč družstvu SDH za 2.místo v okrskové soutěži a příjem dotace ve výši 18 300,-Kč od Krajského úřadu Plzeň, na financování voleb do EP.

 

 

Zastupitelé obce berou  na vědomí:

 

       Odstoupení pana Vojtěch Štípka ze zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ