ZASEDÁNÍ OZ 3/2009 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ OZ 3/2009

Zasedání OZ 3/2009

Zasedání ZO č.4 dne 9.3.2009

 

Přítomni: Zdeňková Růžena, Novák Milan, Hnídková Jitka, Ušiak Rajmund

                Kordíková Marie

 

 

                                      Usnesení č.4 z veřejného zasedání ZO 9.3.2009

 

 

                                                      Zastupitelé obce Hejná schvalují:

 

1)     Zastupitelé obce v rámci Integrovaného operačního programu                     „E-Government v obcích – Czech POINT“ schvalují Podmínky Rozhodnutí o poskytování dotace na projekt  „ E- Government v obcích – Czech POINT“ Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě a pověřují starostku obce podpisem těchto podmínek.

 

2)     Zastupitelé obce v rámci Integrovaného operačního programu                     „E-Government v obcích – Czech POINT“ schvalují smlouvu o spolupráci Městem Horažďovice za účelem poskytování vyjmenovaných služeb eGON centra a pověřují starostku obce podpisem této smlouvy

 

 

 

 

     starostka  obce                                                                  zastupitelé

 

 

 

    místostarostka

  

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ